Goran Duplančić

Rođen u Splitu 1972. Magistrirao (2000.) i doktorirao fiziku (2004, a ovdje donosimo naziv disertacije ne zato što je u ovom kontekstu važno, nego zato što nam super zvuči iako ni riječ ne razumijemo: "Ekskluzivna dvofotonska anihilacija na par nabijenih pseudoskalarnih mezona u formalizmu perturbativne kvantne kromodinamike"). Radi na Zavodu za teorijsku fiziku Instituta "Ruder Bošković", ponekad predaje poneki kolegij na PMF-u i crta stripove.

Ne znamo gdje je objavljivao znanstvene radove jer ne pratimo ta izdanja, ali znamo da je stripove objavljivao u Q strip magazinu, Sergej stripu, u svim inicijativama koje je darkomacan.com ikad organizirao (a bilo ih je puno), dok se posebno istaknuo modernim klasikom "Na mestu Vojna" koji još uvijek serijalizira na forumu stripovi.com-a.

Jedan je od urednika MojStrip.com.