Nevidljivi strip (3)

Nevidljivi strip, 06. listopada 2015.

Nevidljivi strip (3)

Posve je moguće da mi je zamisao pisanja o nevidljivim stripovima prvi put pala na pamet kad mi je Jadran Kale poslao par primjeraka izdanja STARO RUHO MOGA GRADA, tamo negdje pred Božić 2002. Jesam li spor, ali dostižan? Jok, samo spor.

 

Nego, STARO RUHO MOGA GRADA je dvanaestostranična (devet stranica stripa, tri stranice trivija o odjeći i običajima) brošura A4 formata u boji i izdanju Županijskog muzeja u Šibeniku. U stripu – kojeg je Koviljka Biljaković nacrtala solidno, konturnom linijom nalik onoj koja se nekad učila na preparandijama, ali ne bez smisla za kolor, kompoziciju pa čak i humor – skupina mladeži za proloma oblaka zaluta u šibenskim kaletama i nađe se u 1895. gdje ih obitelj Perketa pozove da se presvuku ... i eto nas u priči o narodnim nošnjama koja se zatim odvija malo skokovito, ali pregledno i, što je svakako namjera, poučno. Doznao sam tako, recimo, da je prvom zabilježenom Šibenčaninu, tamo prije soma godina, ime bilo Svemir, što ne bih mogao izmisliti ni da sam pokušao.

STARO RUHO MOGA GRADA je, usto, možda jedini strip uz neku izložbu u nas (slikovnica je bilo više, Diana Zalar ima cijelu knjigu o njima). Vjerojatno sam ga trebao i prije pročitati, prije prikazati, ali sam, možda ste od koga čuli, spor. (C.Q.)

---

Znate li za kakav nevidljivi strip? Javite Cecileu na qstrip@gmail.com.

Cecile Quintal

Podijeli s prijateljima

Vaši komentari i mišljenja

comments powered by Disqus