Davor Radoja

Rođen 03.03.1979. u Splitu gdje je završio opću gimnaziju Marko Marulić. Na Kemijsko-tehnološkom fakultetu diplomirao kemijsko inženjerstvo. Stripom se bavi od 2011., a dosad objavljeni stripovi su mu Mirakul 1 i 2 i hrpa web stripova koji se mogu pročitati na www.stripovi.com.

Uz to, u SAD-u su mu objavljeni stripovi Miracle i Entropy koji je nastao u suradnji sa crtačem Veliborom Stanojevićem.

Kontakt: davoradojazastita.@google.com

 

 

Blog